วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ดูเกรด เช็ดผลการเรียน ลงทะเบียน ได้ที่ www.bsru.net

เช็คเกรด ดูผลการเรียน ลงทะเบียน มหาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดูเกรดได้ที่
http://www.bsru.net รหัสผู้ใช้คือรหัสนักศึกษานะครับส่วนรหัสผ่านก็
วันเดือนปีเกิดนะเช่น เกิดวันที่ 1 พ.ค. 2526 รหัสผ่านก็
คือ 01052526 ครับ
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แสดงความคิดเห็น