แนวข้อสอบ วิชา วัสดุวิศวกรรมนะ

ข้อ1., 2. สองข้อแรก เปลี่ยนแค่ตัวเลขข้อ3
ข้อ4
คุณสมบัติทั่วไปของ Ceramics
1. แข็งแต่เปราะ
2. มีความต้านทานต่อแรงกดดี แต่ความต้านทานแรงดึงต่ำ
3. มีค่าความยืดหยุ่น และ Toughness ต่ำ
4. บางชนิดมีความแข็งแรงสูงทั้งที่อุณหภูมิต่ำและสูง
5. เป็นฉนวนไฟฟ้า(Dielectric) และฉนวนความร้อน เพราะไม่มี e- เป็นตัวนำ เหมาะสำหรับเป็นตัวเก็บประจุ
6. จุดหลอมเหลวสูง
7. ทนการกัดกร่อนจากสารเคมีได้ดี เพราะมีพันธะเคมีแข็งแรง

ข้อ5

1.กลไกการแตกแบบเหนียว
l ที่ผิวรอยแตก เมื่อมองด้วยตาเปล่า จะเห็นเป็นผิวหม่น ทึบแสง มีสีคล้ำ เพราะเกิดจากการรวมตัวของหลุมเล็กๆ ที่เกิดระหว่างการแตก
2. การแตกแบบเปราะ Brittle fracture
l ชิ้นงานจะแตกหักโดยมีการแปรรูปถาวรเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ทำให้มีค่าความเหนียวต่ำ
l ผิวรอยแตกค่อนข้างตรง และค่อนข้างวาวเมื่อมองด้วยตาเปล่า
l โลหะที่แตกแบบเปราะค่อนข้างที่จะอันตรายเพราะสามารถเกิดการแตกหักได้ง่ายในบริเวณที่มีความเค้นสะสมสูง และถ้ามีรูพรุนมากๆ

4 คลิกเลย แสดงความคิดเห็น: