วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552

แนวข้อสอบ วิชา วัสดุวิศวกรรมนะ

ข้อ1., 2. สองข้อแรก เปลี่ยนแค่ตัวเลข


ข้อ3
ข้อ4
คุณสมบัติทั่วไปของ Ceramics
1. แข็งแต่เปราะ
2. มีความต้านทานต่อแรงกดดี แต่ความต้านทานแรงดึงต่ำ
3. มีค่าความยืดหยุ่น และ Toughness ต่ำ
4. บางชนิดมีความแข็งแรงสูงทั้งที่อุณหภูมิต่ำและสูง
5. เป็นฉนวนไฟฟ้า(Dielectric) และฉนวนความร้อน เพราะไม่มี e- เป็นตัวนำ เหมาะสำหรับเป็นตัวเก็บประจุ
6. จุดหลอมเหลวสูง
7. ทนการกัดกร่อนจากสารเคมีได้ดี เพราะมีพันธะเคมีแข็งแรง

ข้อ5

1.กลไกการแตกแบบเหนียว
l ที่ผิวรอยแตก เมื่อมองด้วยตาเปล่า จะเห็นเป็นผิวหม่น ทึบแสง มีสีคล้ำ เพราะเกิดจากการรวมตัวของหลุมเล็กๆ ที่เกิดระหว่างการแตก
2. การแตกแบบเปราะ Brittle fracture
l ชิ้นงานจะแตกหักโดยมีการแปรรูปถาวรเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ทำให้มีค่าความเหนียวต่ำ
l ผิวรอยแตกค่อนข้างตรง และค่อนข้างวาวเมื่อมองด้วยตาเปล่า
l โลหะที่แตกแบบเปราะค่อนข้างที่จะอันตรายเพราะสามารถเกิดการแตกหักได้ง่ายในบริเวณที่มีความเค้นสะสมสูง และถ้ามีรูพรุนมากๆ
แสดงความคิดเห็น